Alexander International

LANGUAGE  SCHOOLS

 

Η Ελληνική Παγκόσμια Γλώσσα

 

Greek as International Lingua Franca


Περιττεύουν οποιαδήποτε εισαγωγικά σχόλια, όταν διαβάσουμε πως ενεργούν ανά τον κόσμο, για την «παγκόσμια» γλώσσα που καταφαίνεται ότι είναι η Ελληνική. Θα είναι σκόπιμο να φροντίσουμε και εμείς σαν δάσκαλοι να καλλιεργήσουμε στους μαθητές / τριες την αγάπη για τη μητρική γλώσσα. Το έργο μας θα γίνεται ευκολότερο για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

«Hellenic Quest» λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής που το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους. Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple της οποίας ο πρόεδρος Τζον Σκάλι είπε σχετικώς: «αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμαθήσεως της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν’ αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισάγει νέες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες από όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα ν’ ανακαλύψει». Με άλλα λόγια πρόκειται για μια εκδήλωση της τάσεως για επιστροφή στις ρίζες του παγκόσμιου πολιτισμού, που είναι το πνεύμα και η γλώσσα των Ελλήνων.

Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη τους να μάθουν αρχαία Ελληνικά, επειδή αυτά εμπεριέχουν μια φιλοσοφία με ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων». Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει την λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες. Γι’ αυτό έχει μεγάλη αξία όχι μόνο στην πληροφορική και την υψηλή τεχνολογία αλλά και στον τομέα οργάνωσης και διοίκησης.

Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το πανεπιστήμιο Ιρβάιν της Καλιφόρνια ν’ αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου τους. Στον Η/Υ «Ιβυκο» αποθησαυρίσθηκαν 6 εκατομμύρια λέξεις και 78 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν η αγγλική έχει συνολικώς 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή ως γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον «Ιβυκο» ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. Μιλώντας γι’ αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε «Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκειται για την γλώσσα των προγόνων μας και η επαφή μας μ’ αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας». Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια έναντι των 9 εκατομμυρίων της Λατινικής. Το ενδιαφέρον για την ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση των επιστημόνων ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως «νοηματική» γλώσσα μόνον την ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν «σημειολογικές». Νοηματική είναι η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξης και το σημαινόμενον δηλαδή αυτό που η λέξης εκφράζει (πράγμα, ιδέα , κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή χψέση. Ενώ «σημειολογικά» είναι η γλώσσα, όπου αυθαιρέτως ορίζεται ότι το α «πράγμα» (σημαινόμενον) εννοείται με το α «σημείον» (σημαίνον). Με άλλα λόγια η ελληνική είναι η μόνη γλώσσα της ποίας οι λέξεις έχουν «πρωτογένεια» ενώ σε όλες τις άλλες είναι «συμβατικές» - σημαίνουν κάτι απλώς επειδή έτσι συμφωνήθηκε μεταξύ εκείνων που τη χρησιμοποιούν (π.χ. στην ελληνική ενθουσιασμός = εν Θεώ, γεωμετρία = γη + μετρώ, προφητεία = πρό + φάω, άνθρωπος = ο ανά θεών οπωπός = ο αρθρώνων λόγο). Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες.

Τα ποιο τέλεια προγράμματα «Ιβυκος», «Γνώσις», και «Νεύτων» αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες. Και τούτο διότι η ελληνική μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική της απεικόνιση. Ιδιαιτέρως χρήσιμα στους Η/Υ είναι τα ελληνικά προσφύματα τηλε, -λάνδη, μικρο, μεγα, σκοπώ, =ισμός συν κ.λ.π. Οι Η/Υ θεωρούν την ελληνική μη οριακή γλώσσα, δηλαδή ότι μόνο σ’ αυτήν δεν υπάρχουν όρια και γι’ αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η πληροφορική, η ηλεκτρονική, η κυβερνητική κ.α. Αυτές μόνον στην Ελληνική βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η ελληνική ως η επίσημη της ΕΕ διότι το να μιλά κανείς για ΕΕ χωρίς την ελληνική είναι σαν να μιλά σ’ ένα τυφλό για χρώματα».
 

The 'Globish' Language

Breaking the Language Barrier

Greek as International Lingua Franca

Languages in Extinction

Is the English Language Changing

The Barriers to Educating Girls

English–the universal language

on the Internet ?

Language News

Indigo Children

International Phonetic Association  

IPA

Xenophon Zolotas on Economy

Links to the Linguistics

Translation Problems

Language and the Brain

Language and the Internet

Alexandria's New Library, Biblioteca Alexandrina

Greek Language Centre

Dyslexic Mind

LINGUISTICS

ALEXANDER LANGUAGE SCHOOL LOGO

| Home | Welcome | ProfileAthena  Language Schools | Bulgaria Schools | Egypt Schools | Greece Schools | Italy Schools | India SchoolsQatar Schools |

| Romania Schools | Saudi Arabia Schools | Thailand Schools | The Sarantoglou Schools | Franchise | Franchise in Greece | Why partner with us |

 | Territories available | Books | Notebooks  | Contact us/Enquiry Form | Teachers Application Form | Student Application Form Student Browser |

| Testimonials | Activities | Summer Camp | Excursions | Overseas Language Immersion Courses | Also find us 

| E-mail |

| Famous Personalities | Tribute to Communication  | Linguistics  |  International Phonetic Association LINKS |